12/4/07

ปมด้อยของ sick people

ปมด้อยของ sick people

ไม่ต้องกลัวถูกกล่าวหาว่ามีปมด้อย หรือเป็น sick people หากคุณเป็นคนไทยและทะลึ่งไปรู้จักชื่อเหล่านี้ Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Eric Rohmer, Il Conformista, Pedro Almodovar, Marlene Dietrich, Billy Wilder, Frank Capra, Cary Grant หรือ James Stewart

คุยเรื่องหนังแบบเอกเขนกกับ fancyjoy’s Classic Movies ได้ที่นี่ (ภาษาไทย): http://fancyjoy.blogspot.com/

No comments: