8/16/08

แปดคูณแปดรับสมัคร "ตัวอ่อนรุ่นใหม่"

Embryo Workshop...open for apply NOW!!!!!

แปดคูณแปด รับสมัคร "ตัวอ่อนรุ่นใหม่" Workshop การแสดงแบบเข้มข้น เพื่อเยาวชนผู้มีใจรักละครเวที

ในเดือนกันยายน 2551 นี้ คณะละครแปดคูณแปด จะเปิดอบรม "ตัวอ่อนแปดคูณแปดรุ่นที่ 5" ภายใต้ชื่อโครงการ "ตัวอ่อนแปดคูณแปด : สร้างเยาวชนด้วยศิลปะการแสดง" โดยร่วมกับ *แผนยุทธศาสตร์ละครเยาวชน (Strategy of Theatre for Young People) ภายใต้การสนับสนุนของ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยรับสมัครคนที่มีใจรักและสนใจศิลปะการแสดง มาเรียนรู้พื้นฐานการแสดงละครเวที และพัฒนาการแสดงของตนเองร่วมกับผู้อื่นอย่างจริงจังเป็นเวลาสองเดือนเต็ม

ระยะเวลาในการอบรม "ตัวอ่อนแปดคูณแปด" จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน – ปลายเดือนตุลาม 2551 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เยาวชนผู้ที่มีใจรักและตั้งใจ จะทำงานด้านศิลปะละครเวที ที่มี อายุระหว่าง 18-28 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-7625-521 : 081 623-2747 email : theatre8th@yahoo.com *หมายเหตุ : "แผนยุทธศาสตร์ละครเยาวชน" เป็นแผนงานภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายละเอียดเพิ่ม และดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.theatre8x8.com or talk to us more at
http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=8x8theatre&id=77

No comments: