8/8/08

บริเวณนี้อยู่ภายใต้การกักกัน

THIS AREA IS UNDER QUARANTINE
บริเวณนี้อยู่ภายใต้การกักกัน

สารคดีเรื่องล่าสุดของ ธัญสก พันสิทธิวรกุล
จะฉายที่มะขามป้อมสตูดิโอ (สี่แยกสะพานควาย)
พุธที่ 27 สิงหาคม 51 เวลา 19.30 น. (80 นาที)
บัตรราคา 100 บาท
เสวนากับ
ภาณุ อารี (มุสลิมนักทำสารคดี)
ไกรวุฒิ จุลพงศธร (หัวหน้ากอง บ.ก. นิตยสารไบโอสโคป)
ผู้กำกับ และนักแสดง
(เสวนาภาษาไทยไม่แปลอังกฤษ)

สำรองที่นั่งได้ที่ 089-7541505
*ไม่อนุญาตให้ผู้มิได้โทรมาจองล่วงหน้า และผู้มีอายุต่ำกว่า 20 เข้าชม

No comments: