10/16/07

อีกครั้งกับ Joseph Cornell

สืบเนื่องจากรูปสีที่อยากให้เห็นในคอลัมน์ “ศิลปะส่องทางให้กัน” ของ filmvirus ใน ช่อการะเกด ฉบับ 42
(ช่อการะเกด 42 มีวางจำหน่ายจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 เล่มในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ที่ บู๊ธของ สำนักพิมพ์สามัญชน และ บู๊ธอัลเทอร์เนทีฟ ไรเตอร์)

No comments: