11/11/08

Venus Party

ละครเวทีเรื่อง “Venus Party: เรื่องของเธอ เรื่องของเขา และเรื่องของเรา” โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร

การกลับมาอีกครั้งของเหล่าวีนัสในละครเวทีแนวฟิซิคัลเธียเตอร์เรื่อง “Venus Party”

ผลงานของผู้กำกับหญิง สินีนาฏ เกษประไพ ศิลปินศิลปาธรคนล่าสุด


“Venus Party” a physical theatre By Crescent Moon Theatre


“Venus Party” แสดงครั้งแรกที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในปี 2547 และได้รับเชิญไปแสดงในงาน The Asia-Pacific Festival and Conference of Women in the Arts 2003 ที่ประเทศฟิลิปินส์ และได้รับเชิญไปแสดงในงาน National Theatre Festival 2004 ที่ประเทศอินเดีย


กลับมาแสดงอีกครั้งในงานเทศกาลละครกรุงเทพ 2551 ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ 2
วันที่ 2-5 ธันวาคมนี้ เวลา 20:30 น.


E-mail: contact@crescentmoontheatre.com

http://www.crescentmoontheatre.com/

Booking ;Tel. 083 023 8519

No comments: