11/12/08

เปลี่ยนแปลงรอบฉายหนัง ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์

ทุกท่าน

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน นี้ ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์จะปิดบริการ ดังนั้นโปรแกรมฉายหนังของวันที่ 16 พฤศจิกายน จะเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551 แทนนะครับ (เวลาฉายเหมือนเดิม) จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมด้วยครับ

ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์

No comments: