11/3/08

Mad Mad Nippon! โปรแกรมหนังของ ฟิล์มไวรัส

PAGES OF MADNESS

The Crazy Japanese Underground and Counter-Culture Cinema
ปลุกตำนานหนังใต้ดินสุดขบถจากญี่ปุ่น

จัดโดย ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทุกวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเรวัต พุทธินันท์ ชั้นใต้ดิน U2 หอสมุด ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์ 0-2613-3529 หรือ 0-2613-3530
ชมฟรี!!! (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดว่ามาชมภาพยนตร์ และกรุณาแต่งกายสุภาพ)

ทั้งหนังคลาสสิกและหนังเพี้ยนพิลึก
ดูโปรแกรมได้ที่บล็อก ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) บ้านของหนังด้อยโอกาส: http://dkfilmhouse.blogspot.com/2008/11/nippon-madness-film-program.html

1 comment:

Filmvirus said...

ทุกท่าน

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน นี้ ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์จะปิดบริการ ดังนั้นโปรแกรมฉายหนังของวันที่ 16 พฤศจิกายน จะเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551 แทนนะครับ (เวลาฉายเหมือนเดิม) จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมด้วยครับ

ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์