6/11/09

Bark n' Bite พื้นที่การวิจารณ์ไร้ความปราณี

Bark n' Bite
พื้นที่การวิจารณ์ไร้ความปราณี ว่าด้วยเรื่องละครเวทีและ ภาพยนตร์


เปิดตัวใหม่สดซิงภายใต้การดูแลของ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง


ที่นี่เลย http://www.barkandbite.net/


(ภาพจากละครเวที Left Out ของ ดุจดาว วัฒนปกรณ์ ชมการแสดงที่ http://crescentmoonspace.blogspot.com/)

No comments: