6/30/09

ซีไรต์ 2552 - อุทิศ เหมะมูล - เอื้อ อัญชลี - ฟ้า พูลวรลักษณ์

Congratulation To My Comrades


3 ใน 7 แห่งซีไร้ต์ปี 2552


อุทิศ เหมะมูล, เอื้อ อัญชลี, ฟ้า พูลวรลักษณ์

4 comments:

celinejulie said...

Congratulations to these writers in Bookvirus 2.

I just knew that this blog has been resurrected. :-)

Filmvirus said...

It looks like you are the only one who remember that book! Thanks a lot!

filmsick said...

she 's not the only one na krub! :)

Filmvirus said...

หวังว่าความสำเร็จจากรางวัลซีไรต์จะทำให้สหาย อุทิศ อยากกลับมาทำหนังอีกครั้ง