3/1/09

ฝากหนังไทยไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอาเป็ดน้อย
12 นักสู้
บันทึกรักของพิมพ์ฉวี
แม่ยอดสร้อย

ชื่อเหล่านี้ที่เป็นอดีต มีใครนึกออกบ้าง

มิตร ชัยบัญชา
เพชรา เชาวราษฎร์
ส. อาสนจินดา
ไชยา
สุทิศา พัฒนุช
จินฟง
ศาลาเฉลิมไทย
ศาลาเฉลิมกรุง
เอ็มไพร์

ถ้าคุณคิดว่าหนังไทยยุคในภาพคือที่สุดของความเฉิ่มแล้ว ลองนึกดูหนังสมัยแรกเริ่มของไทเอนเตอร์เทนที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งจุดจบ!

(ด้วยความเคารพ-ชื่อบทความอ้างอิงถึงภาพยนตร์ "ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา" กำกับและเขียนบทโดย สมเกียรติ์ วิทุรานิช / ร่วมเขียนบทโดย ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล และ เกรียงศักดิ์ ศิลากอง)

No comments: