1/31/08

Irish Video Works


Heavier-than-air flying machines are impossible

ผลงานวีดีโอส่าสุดของกลุ่มศิลปินชาวไอร์ริช คัดสรรโดย Pallas Contemporary Project

วันที่: 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2551

เวลา: 12.00 – 17.00 น.

สถานที่: ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน ชั้น 4 อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ศิลปิน / ผลงาน:
Fiona Whitty – ‘Waiting room’
Aideen Barry – ‘Levitating’
Anne Maree Barry – ‘Covered road’
Cliona Harmey – ‘Seneca’
Kelly O’Conner – ‘Navigating the Mortgage’
Daren Bolger – ‘Benzo dreams’
Gavin Murphy – ‘Sketches for a Light/Heavy Monument’ (detail)

จากบทพิสูจน์ของการมองความจริงนอกกรอบเดิมๆที่เคยมีมา นำมาซึ่งความภูมิใจที่จะนำเสนอ นิทรรศการ งานวีดีโอเปิดกรอบ ของกลุ่มศิลปินร่วมสมัย จากประเทศไอร์แลนด์ จัดโดย Pallas Contemporary Project ร่วมกับ โปรเจค 304 (Project 304) โดยงานนิทรรศการ Heavier-than-air flying machines are impossible นี้ ถือเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะออกสู่สายตาผู้ชมในกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก งานนิทรรศการนี้ เชื่อมโยงเป็นวงจรกับงานนิทรรศการ Head or Tail โดย คุณกฤติยา กาวีวงศ์ และคุณไมเคิล เชาวนาศัย ซึ่งนำเสนอผลงานวีดีโอร่วมสมัย จากศิลปินในประเทศไทย ณ.Pallas Contemporary Project gallery เมือง ดับลิน เมื่อวันที่ 19ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา

ศิลปินเหล่านี้รื้อกรอบความจริงที่เคยมีและนำมาสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ ภายใต้การตั้งขอสงสัยกับบรรทัดฐานของสังคม รวมถึงความเคยชินในการใช้ชีวิตแต่ละวัน จากการเคลื่อนไหวของคำถามและข้องสงสัยที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจของศิลปินเหล่านี้ว่า กฎเกณฑ์ต่างๆสามารถยึดถือได้มากน้อยแค่ไหน? เบื้องลึกจริงๆของกฎเหล่านั้นคืออะไร? เราสามารถเสนอในสิ่งที่ไม่มีข้อพิสูจน์ได้หรือไม่? ความเป็นจริงอยู่ที่ไหนกันแน่? และเป็นไปได้ไหมที่จะมองความเป็นจริงของพวกเราให้ชัดๆอีกสักครั้ง? งานนิทรรศการ Heavier-than-air flying machines are impossible จะทำหน้าที่เป็นเครื่องวัด และเครื่องตรวจสอบความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้ และนำมาซึ่งผลที่ไม่ตายตัว

Pallas ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยเหล่าบรรดาศิลปินในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ วัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาส และพื้นที่ในการแสดงงานให้กับศิลปินร่วมสมัย จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย จนถึงปัจจุบัน Pallas ได้ร่วมงานกับศิลปินทั้งในสายศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ร่วมหลายร้อยท่าน จากทั้งในประเทศไอร์แลนด์เองและต่างประเทศ และเนื่องจากในปี 2007 ได้ถึงกำหนดการการรื้อถอนพื้นที่แสดงงานเดิม Pallas Heights [www.pallasheights.org] Pallas จึงได้เปิดพื้นที่แสดงงานขึ้นใหม่ในเดือนมกราคม 2007 ที่ผ่านมา [www.pallasprojects.org]

โปรเจค 304 (Project 304) เป็นองค์กรศิลปะอิสระ ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เพื่อสนับสนุนศิลปินร่วมสมัย และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ผ่านทางนิทรรศการงานศิลปะ รวมทั้งสื่อ และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ Bangkok Experimental Film Festival (BEFF) ด้วย ถึงแม้ว่าขณะนี้ พื้นที่สำหรับการจัดแสดงงานของโปรเจค 304 (Project 304) ได้ปิดทำการไปแล้ว แต่โปรเจค 304 (Project 304) ยังคงทำงานจัดการ และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น และนานาชาติ

Pallas โดยการสนับสนุนจาก The Arts Council of Ireland and Dublin City Council

No comments: