3/8/10

อ่านผู้หญิง อ่านบทละคร โดย พระจันทร์เสี้ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระจันทร์เสี้ยวการละคร ภูมิใจเสนอ โครงการอ่านบทละคร #3
อ่านผู้หญิง
ชมการอ่านบทละครเรื่องเล่าของผู้หญิงโดยผู้หญิงนักการละคร
ปัณณทัต โพธิเวชกุล, จารุนันท์ พันธชาติ, ฟารีดา จิราพันธุ์, ภาวิณี สมรรคบุตร, นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ, ปานรัตน กริชชาญชัย, ปอรรัชม์ ยอดเณร, อรุณโรจน์ ถมมา, สุกัญญา เพี้ยนศรี, สินีนาฏ เกษประไพ

จัดแสดง วันที่ 13-14 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 และ 19.30 น.
@ Crescent Moon Space สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ (BTS ทองหล่อ)

ชมฟรีไม่เก็บบัตร
สำรองที่นั่ง (รอบละ 40 ที่นั่ง)
โทร 083 995 6040, 081 259 6906
www.crescentmoontheatre.com

No comments: