12/11/09

เรื่องของคนไม่กราบฝรั่ง Ing K. Strikes back!


คนไม่กราบหมาฝรั่ง (ไม่ใช่หมากฝรั่ง) แต่หมายถึง ฝรั่งหมาๆ และกระทรวงเพาะสุนัข

(ภาพประกอบ: อิ๋ง เค ที่ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ ซีคอนสแควร์)

No comments: