12/23/09

นักทำหนังแนว essay film นาม Peter Thompson (ความสุขของป๋าดัน)


“perhaps the most original and important Chicago filmmaker you never heard of.”
Jonathan Rosenbaum


หนังแนว essay film ของคนทำหนังชาวชิคาโก- Peter Thompson
เชียร์โดย Michael Almereyda
Top Ten Artforum April 2009
http://www.chicagomediaworks.com/2mediawks/3media_shaman/shamanreviews.html

No comments: