12/11/09

ดองเค็ม หนังสือ "ปฏิบัติการหนังทุนข้ามชาติ"

ยังถูกแช่งแข็งไม่ได้ออกทันงานหนังสือเดือนตุลาคม และตอนนี้ยังเลื่อนพิมพ์ออกไปโดยไม่มีกำหนด

หนังสือ “ปฏิบัติการหนังทุนข้ามชาติ” หนังสือลูกหลง หรือลูกนอกสมรสในเครือ filmvirus ที่กะจะมาส่งท้ายให้อ่านคู่กับ หนังสือ “ปฏิบัติการหนังทุนน้อย” (ฟิล์มไวรัสเล่ม 5) เพราะเล่ม “ปฏิบัติการหนังทุนน้อย” นั้นเกี่ยวกับการทำหนังงบน้อยของคนต่างชาติ แต่เล่มใหม่นี้เกี่ยวกับคนทำหนังไทยที่ได้รับทุนต่างชาติ

ขายไม่ออกก็รู้สึกผิด ไม่ได้พิมพ์ก็กลัวทีมงานตี๊บ

นับวันการทำหนังสือยิ่งดูเป็นสิ่งไร้เกียรติและไร้ค่าลงไปทุกที อนาคตช่างมืดมนโดยแท้

No comments: