1/28/09

สันดานกา

ฉลอง 10 ปีคณะละคร B-Floor ด้วย สันดานกา

29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ และ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19.30 น.
Democrazy Theatre Studio (รถไฟฟ้าใต้ดิน ลุมพินี ทางออก1) รถส่วนตัวจอดได้ที่สวนลุมไนท์บาซาร์
บัตรราคา 300 บาท จองบัตรได้ที่ 089-167 4039

แรงบันดาลใจมาจากพระไตรปิฎกและหนังสือคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยกล่าวถึงความชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในภาพของความดีงาม
ซึ่งจะสื่อผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบที่เรียกกันว่า ‘บูโต’ ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
บูโตเป็นการร่ายรำที่ปฏิเสธขนบทั้งรูปแบบตะวันตกและตะวันออก การเคลื่อนไหวของร่างกายล้วนมาจากอารมณ์และความรู้สึกภายใน
บางคนเรียกการแสดงแบบนี้ว่า ‘ระบำแห่งความมืด’
พิเศษ วันที่ 29, 30 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เราเชิญ หมออ้อย รังสิมา มาให้คำปรึกษาด้านดวงชะตาเป็นพิเศษ

No comments: