1/24/09

ขยายวันปิดงาน 13 ปี ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์

แจ้งข่าวการขยายวันปิดงาน 13 ปี ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ที่ หอศิลป์ จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

(เพิ่มรอบฉายหนังวันเสาร์ที่ 31 มกราคม หรือ เสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 - รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

No comments: