9/5/08

โครงการภาพยนตร์เพื่อสันติภาพ Please Peace Me

โครงการภาพยนตร์เพื่อสันติภาพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เชิญชมหนังสั้นเพื่อสันติภาพจาก 50 ผู้กำกับไทย


สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551
เวลา 13.00 น. –18.00 น.
ติดต่อ : พัฒนะ จิระวงษ์
08-18-758-064

อีเมล ptnchirawong@hotmail.com

1 comment:

Littleflame said...

Hello!