8/10/12

หนังโดมิโน่รุกคืบ


แม้ Filmvirus จะได้รับเงินบริจาคเพียงแสนกว่าบาท แต่หนังโดมิโน่จากโจทย์ของนักเขียน แดนอรัญ แสงทอง จวนถ่ายทำเสร็จแล้ว


โปรดติดตามข่าวที่ http://dominofilm.blogspot.com/

No comments: