2/9/10

10 หนังสำหรับ Filmax


10 อันดับหนังชอบ ๆ ที่เข้าฉายโรงเมืองไทยปี 2552

สำหรับนิตยสาร Filmax ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2553


โดย สนธยา ทรัพย์เย็น

Bad Lieutenanat:Port of Call New Orleans
Treeless Mountains
Pandorum
Inglourious Basterds


District 9
The Box
Killshot


Paranormal Activity: Evidence of Haunting
The Warrior and The Wolf
October Sonata

No comments: