4/30/09

หนังควบชุดปลดสาวเปลื้องบริสุทธิ์ - Schoolgirls’ Virginity Double Bill

Schoolgirls’ Virginity Double Bill

หนังควบชุดปลดสาวเปลื้องบริสุทธิ์

Innocence
Belgium / France / UK 2004 OPf
A film by Lucile Hadzihalilovic
Based on Frank Wedekind's Mine Haha, aka The Corporeal Education Of Young Girls

Picnic at Hanging Rock
Australia 1975
A film by Peter Weir
Based on Joan Lindsay’s novel
นักเรียนสาว การเดินทางของวันแรกรุ่น

No comments: