2/20/09

คอลัมน์ Filmvirus บรรเลงโดย filmsick

อ่านคอลัมน์ Filmvirus บรรเลงโดย filmsick


(ตัวอย่างปก Vote ปักษ์หลังเดือนมกราคม 2552)

บรรเลงกันเป็นคอลัมน์ประจำมาต่อเนื่องร่วม 4 ปี แต่แทบไม่เคยประชาสัมพันธ์สักที

พบกันกับคอลัมน์ ฟิล์มไวรัส ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ใน

นิตยสาร VOTE รายปักษ์วิจารณ์

(เปลี่ยนจากชื่อเดิม นิตยสาร ฅนมีสี)
นิตยสารวิเคราะห์ข่าวการเมือง-เศรษฐกิจและสังคม
ที่ผสมผสานไว้ด้วยคอลัมนิสต์หลากรุ่นหลายวัย ไล่ตั้งแต่ พญาไม้, เกษม อัชฌาสัย, พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมณ์, พญ.ชัญวลี ศรีสุขโข, พรเทพ เฮง, กลุ่มฟิล์มไวรัส ฯลฯ

มาจนถึง กว่าชื่น บางคมบาง, บุษดี งามภักดีพานิช, วิวรณ์, กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ และ สอง paradox ฯ โดยสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บบล็อก http://www.magazinevote.blogspot.com/

และในฉบับ ปักษ์หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2552 อ่านเกี่ยวกับ Scum หนังคุกชายเรื่องอื้อฉาวของ Alan Clarke ได้ที่นี่ที่เดียว ในคอลัมน์ ฟิล์มไวรัส ของนิตยสาร Vote

เคยแนะนำวีดีโอสามัญประจำบ้าน Scum (คนคุก) ฉบับคร่าวๆ ใน นิมิตวิกาล:
http://twilightvirus.blogspot.com/2008/01/scum.html

No comments: