5/3/08

International Young Screen Entrepreneur award 2008

โครงการประกวดรางวัล
International Young Screen Entrepreneur award 2008


บริติช เคานซิล ขอเชิญ ผู้สร้าง, ผู้กำกับ, ผู้จัดงานเทศกาล, ผู้จัดจำหน่าย, นักข่าว, นักเขียน, นักการตลาด, อาจารย์ ฯลฯ จากแวดวงภาพยนตร์, สารคดี, หนังสั้น, โทรทัศน์ และอนิเมชั่น ที่มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถด้านธุรกิจภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมการประกวด ผู้ประกอบการในสาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์รุ่นใหม่ประจำปี 2008 ณ สหราชอาณาจักร กับตัวแทนจากอีก 9 ประเทศทั่วโลก โดยผู้ชนะจะได้ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ลอนดอน (The Times BFI London Film Festival) ณ กรุงลอนดอน ในเดือนตุลาคม 2008 และเดินทางไปดูงานด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่ลอนดอน, บริสตอล และคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลส์ด้วย

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551


สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง (คำจำกัดความของคำว่า ‘Screen’ หมายร่วมถึง ภาพยนตร์, สารคดี, หนังสั้น, โทรทัศน์ และอนิเมชั่น)

ฝ่ายสร้าง, กำกับ และผลิต,
ฝ่ายกำกับศิลป์และขั้นตอนภายหลังการผลิต (post-production)
ฝ่ายจัดจำหน่ายและฝ่ายขาย
ผู้จัดเทศกาล, นิทรรศการ และธุรกิจโรงภาพยนตร์
สื่อสารมวลชน, นักข่าว, นักเขียน, นักวิจารณ์
ฝ่ายการตลาด, เว็บไซต์, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายโปรโมชั่น และการศึกษา
ฝ่ายให้คำปรึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์


คุณสมบัติของผู้สมัคร

สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี
มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงภาพยนตร์และโทรทัศน์ในสาขาใดสาขาหนึ่งข้างต้นอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี
มีแรงจูงใจ ความคิด และความสามารถในการพัฒนาวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมุมมองในเชิงธุรกิจและประกอบการ
มีศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านนี้ในอนาคต
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีเนื่องจากต้องนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าคณะกรรมการ


การรับสมัคร

ใบสมัคร: ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่บริติช เคานซิล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป หมดเขตยื่นใบสมัครพร้อม CD ตัวอย่างผลงานในรูปแบบ PDF ไฟล์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 บริติช เคานซิลจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 การสัมภาษณ์จะมีขึ้นภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

การพิจารณา: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นแล้วจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดเตรียมการเสนองาน (presentation) เป็นภาษาอังกฤษ มานำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา โดยใช้เวลานำเสนอราว 10-15 นาที และครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

รายละเอียดผลงานและประวัติการทำงานในวงการภาพยนตร์หรือโทรทัศน์
ภูมิหลังของวงการภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ในประเทศไทย และความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน
งานที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ของประเทศไทยอย่างไรบ้าง
วิสัยทัศน์ที่มีต่อผลงานของตนเองและวงการภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ในประเทศ ตลอดจนถึงระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพของผลงานที่ผ่านมาว่ามีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไรบ้าง
รางวัลที่จะได้รับจะส่งผลกับคุณและงานของคุณอย่างไรบ้าง
แสดงให้เห็นความสามารถในเชิงธุรกิจ, วิสัยทัศน์ในอนาคต และศักยภาพในการพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ระดับผู้นำของวงการภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ของประเทศไทยและนานาชาติ

ทั้งนี้ก่อนเดินทางไปแข่งขันที่สหราชอาณาจักร คณะกรรมการจะช่วยเตรียมความพร้อมและร่วมเสนอแนะแนวทางการเสนอ presentation ให้กับผู้ที่ชนะการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทยด้วย


คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับรางวัล

เราต้องการผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่เป็นสากลและกระตือรือร้นที่จะเดินทางไปดูงานด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่สหราชอาณาจักร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนจากประเทศอื่นๆ ตัวแทนจากประเทศไทยควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีความรู้ความเข้าใจในแวดวงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ของประเทศไทย และต้องการพัฒนาสร้างสรรค์อุตสาหรรมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ของประเทศไทย
มีทัศนคติที่ดี เปิดรับแนวความคิดใหม่ๆ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับตัวแทนจากประเทศอื่นๆ กระตือรือร้นในการเดินทางไปอังกฤษ ร่วมทั้งค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
สามารถนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเป็นเวลา 20 นาที ตามด้วยการตอบข้อซักถามจากกรรมการ
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล IYSE และกล่าวแนะนำคลิปตัวอย่างภาพยนตร์จากประเทศไทยที่เลือกมาด้วยตนเอง จากนั้นคนดูจะโหวตลงคะแนนให้กับคลิปที่พวกเขาชอบมากที่สุด
ให้ความร่วมมือกับบริติช เคานซิลในการจัดส่งข้อมูลก่อนการเดินทางไปสหราชอาณาจักร


รางวัล

1. ผู้ชนะการประกวดจะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล International
Young Screen Entrepreneur (IYSE) award 2008 ณ สหราชอาณาจักร ร่วมกับตัวแทนจากอีก 9 ประเทศ โดยจะได้เดินทางไปดูงานด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่สหราชอาณาจักร และเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ The Times BFI London Film Festival ณ กรุงลอนดอน ในเดือนตุลาคม 2551 เป็นเวลาทั้งหมด 12 วัน ก่อนการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ นอกจากนี้ตัวแทนของแต่ละประเทศจะต้องคัดเลือกคลิปภาพยนตร์สั้นๆ ของประเทศตนมานำเสนอต่อหน้าผู้ชมซึ่งเป็นคนในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ ซึ่งจะโหวตลงคะแนนให้คลิปที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดอีกด้วย

2. ผู้ชนะรางวัล IYSE ซึ่งจะประกาศระหว่างพิธีมอบรางวัลที่ประเทศอังกฤษจะได้รับรางวัลดังนี้:
· ถ้วยรางวัลฝีมือนักออกแบบชื่อดัง Gillies Jones
· เงินรางวัลมูลค่า 7,500 ปอนด์ ซึ่งจะต้องนำไปใช้ในกิจรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษ เช่นทุนการศึกษาต่อหรือฝึกงานในอังกฤษ, ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัมมนาหรือเวิร์ค
ช็อปในประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ ฯลฯ โดยผู้ชนะต้องตัดสินใจเองว่าจะนำเงินรางวัลไปใช้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณไลลา บุนนาค โทร. 02 657 5602 หรืออีเมล์ laila.bunnag@britishcouncil.or.th

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

No comments: