3/7/08

88 Favorite Films by Female Film Directors

Shadow Magic

88 Favorite Films directed by Female Film Directors

โดย filmvirus

(CelineJulie จาก Limitless Cinema เคยแนะนำให้ลองคัดเลือกหนังถูกใจ 25 เรื่องส่งไปจัดอันดับที่เว็บต่างประเทศแห่งหนึ่ง แต่เห็นเจ้าของเว็บอยากจะได้แบบหนังนอกสายตา เลยลองเน้นไปที่หนังเกี่ยวกับผู้หญิงแทน ทีแรกลองไล่ชื่อไปแค่ 25 เรื่อง แต่ที่เห็นในลิสต์นี้เพิ่มมาสนุก ๆ - ชื่อไม่ได้เรียงจากลำดับความชอบ)

1. Clémentine Tango (Caroline Roboh) France, 1983
2. My 20th Century (Az Én XX. századom) (Ildikó Enyedi) Hungary / Germany, 1989
3. A Tale of Vampire (Shimako Sato) UK, 1992
4. Short Encounters (Kira Muratova) USSR, 1967
5. Das Dritte Fenster (The Third Window) (Hanna Nordholt and Fritz Steingrobe)
Germany, 1997 (short film)
6. You Are Not I (Sara Driver) USA, 1981 (short film)
7. Sleepwalk (Sara Driver) USA, 1986
8. El-Havi (The Street) (Dima El-Horr) Lebanon, 1997 (short film)
9. Smooth Talk (Joyce Chopra) USA, 1985
10. Strangers in Good Company (Cynthia Scott) Canada, 1990
11. Marianne and Juliane / The German Sisters (Die Bleierne Zeit)
(Magarethe Von Trotta) Germany, 1981
12. Three Sisters / Love and Fear (Paura e Amore / Fürchten und Lieben) (Magarethe Von Trotta) France / Italy / Germany, 1988
13. Sisters, or the Balance of Happiness (Schwestern oder Die Balance des Glücks) (Magarethe Von Trotta) Germany, 1979
14. Boxing Helena (Jennifer Chambers Lynch) USA, 1993
15. Summer Snow (Nu ren si shi) (Ann Hui) Hong Kong, 1995
16. Bedevil (Tracey Moffatt) Australia, 1993

Tracey Moffatt

17. Blue Steel (Kathryn Bigelow) USA, 1990
18. The Night Porter (Il Portiere di notte) (Liliana Cavani), Italy,1974
19. Swept Away... by an Unusual Destiny in the Blue Sea of August (Travolti da un insolito estino nell'azzurro mare d'agosto) (Lina Wertmüller) Italy, 1974
20. Sink or Swim (Su Friedrich) USA, 1990
21. Working Girls (Lizzie Borden) USA, 1986
22. Thank You and Goodnight (Jan Oxenberg) USA, 1991
23. L’ Adolescente (Jeanne Moreau) France, 1979
24. Nathalie Granger (Marguerite Duras) France, 1972
25. Agatha et les lectures illimitées (Marguerite Duras) France, 1981
26. Daguerréotypes (Agnès Varda) France, 1976
27. The Gleaners & I (Glaneurs et la glaneuse) (Agnès Varda) France, 2000
28. The All-Around Reduced Personality (Die Allseitig reduzierte Persönlichkeit – Redupers) Germany, 1978
29. Golden Eighties (Window Shopping) (Chantal Akerman) France / Belgium, 1986


30. Nuit et Jour (Night and Day) (Chantal Akerman) France / Belgium / Switzerland, 1991
31. Toute une nuit (All Night Long) (Chantal Akerman) France / Belgium, 1982
32. Freak Orlando (Ulrike Ottinger) Germany, 1981
33. A New Leaf (Elaine May) USA, 1971
34. Mikey and Nicky (Elaine May) USA, 1976
35. The Heartbreak Kid (Elaine May) USA, 1972
36. Zur Sache, Schätzchen (May Spils) Germany, 1968
37. The Hitch-Hiker (Ida Lupino) USA, 1953
38. Heaven (Diane Keaton) USA, 1987
39. Peau d'homme coeur de bête (Skin of Man, Heart of Beast) (Hélène Angel) France, 1999
40. Broken Mirrors (Gebroken spiegels) (Marleen Gorris) Netherlands, 1984
41. Peppermint - Frieden (Peppermint Freedom) (Marianne Rosenbaum) Germany, 1983
42. Peppermint Soda (Diabolo menthe) (Diane Kurys) France, 1977

Diabolo Menthe


43. Männer... (Doris Dörrie) Germany, 1985
44. La Ciénaga, (Lucrecia Martel) Argentina, 2001
45. Neun Leben hat die Katze (The Cat Has Nine Lives) (Ula Stöckl) Germany, 1968
46. Der Schlaf der Vernunft (The Sleep of Reason) (Ula Stöckl) Germany, 1984
47. Wanda (Barbara Loden) USA, 1970
48. Sweetie (Jane Campion) Australia, 1989
49. Brève traversée (Brief Crossing) (Catherine Breillat) France, 2001
50. Mina Tannenbaum (Martine Dugowson) France, 1994


51. Shadow Magic (Xi yang jing) (Ann Hu – คนละคนกับ Ann Hui)
China / Germany /Taiwan, 2000
52. The People in the House (Louis Bourque) Canada, 1994 (short film)


Louis Bourque (Portrait in Mortem)


53. The Last Days of Chez Nous (Gillian Armstrong) Australia, 1992
54. Hra o jablko (The Apple Game) (Vera Chytilova) Czechslovakia, 1976
55. Hotel (Jessica Hausner) Austria, 2004
56. L’ Annulaire (The Ring Finger) (Diane Bertrand) France, 2005
57. Innocence (Lucile Hadzihalilovic) France, 2004
58. The Birth of Seanema (Sasithorn Ariyavicha) Thailand, 2004
59. Passionless Moments (Jane Campion) Australia, 1983 (short film)
60. Hour of the Star (A Hora da Estrela) (Suzana Amaral) Brazil, 1985


61. My Father is Coming - Ein Bayer in New York (Monika Treut) Germany, 1991
62. Chocolat (Claire Denis) France, 1988
63. In My Skin (Dans Ma Peau) (Marina de Van) France, 2002
64. Le livre de Marie (Anne-Marie Miéville) France, 1984
65. Moe no suzaku (Naomi Kawase) Japan, 1997
66. Hitlers Hitparade (Susanne Benze กับ Oliver Axe) Germany, 2003
67. Néa (Nelly Kaplan) France, 1976
68. Miss Mary (María Luisa Bemberg) Argentina / USA, 1986
69. Women on Top (Fina Torres) USA, 2000
70. My Life without Me (Isabel Coixet) Spain / Canada, 2003
71. Petits arrangements avec les morts (Pascale Ferran) France, 1994
72. 2 Days in Paris (Julie Delpy) France / Germany, 2007
73. a segment in Lumiere and Company (Helma Sanders-Brahms) France / Germany, 1995
74. Hungerjahre - in einem reichen Land (The Hunger Years: In a Land of Plenty) (Jutta Brückner) Germany, 1980


Hungerjahre

75. The Girl (Eltávozott nap) (Márta Mészáros) Hungary, 1968
76. Orlando (Sally Potter) UK / Russia / France, 1992
77. Valerie Flake (John Putch) USA, 1999
78. The Girls (Flickorna) (Mai Zetterling) Sweden, 1968
79. At Land (Maya Deren) USA, 1944
80. Female Perversions (Susan Streitfeld) Germany / USA, 1996
81. Office Killer (Cindy Sherman) USA, 1997


82. Monster (Patty Jenkins) USA / Germany, 2003
83. Gas, Food Lodging (Allison Anders) USA, 1992
84. Final Score (Soraya Nakasuwan) Thailand, 1997
85. Sugar Cane Alley (Rue cases nègres) (Euzhan Palcy) France / Martinique, 1983
86. 3 Men and A Cradle (3 hommes et un couffin) (Coline Serreau) France, 1985
87. Olivier, Olivier (Agnieszka Holland) France, 1992
88. The Apple (Sib) (Samira Makhmalbaf) Iran, 1998

หมายเหตุ: เขียนรายชื่อนี้ขณะยังไม่เคยดูหนังของ Liv Ullmann, Deepa Mehta, Sarah Polley และ The Ballad of Little Jo กับ Juno

3 comments:

celinejulie said...

Hahahahaha. I think “John Putch”, who directed VALERIE FLAKE, is a male director. But VALERIE FLAKE is one of my most favorite films about woman, and also one of my most favorite films of all time.

You can read John Putch’s biography here:
http://www.putchfilms.com/biography/bio.html

In your list I have seen these films:

(In no particular order)

Group A+
1. Agatha et les lectures illimitées (Marguerite Duras) France, 1981

2. The All-Around Reduced Personality (Die Allseitig reduzierte Persönlichkeit – Redupers) Germany, 1978

3. The Apple (Sib) (Samira Makhmalbaf) Iran, 1998

4. At Land (Maya Deren) USA, 1944

5. The Birth of Seanema (Sasithorn Ariyavicha) Thailand, 2004

6. Daguerréotypes (Agnès Varda) France, 1976

7. Female Perversions (Susan Streitfeld) Germany / USA, 1996

8. Final Score (Soraya Nakasuwan) Thailand, 1997

9. Freak Orlando (Ulrike Ottinger) Germany, 1981

10. The Gleaners & I (Glaneurs et la glaneuse) (Agnès Varda) France, 2000

11. The Heartbreak Kid (Elaine May) USA, 1972

12. Hotel (Jessica Hausner) Austria, 2004

13. Hungerjahre - in einem reichen Land (The Hunger Years: In a Land of Plenty) (Jutta Brückner) Germany, 1980

14. In My Skin (Dans Ma Peau) (Marina de Van) France, 2002

15. Mikey and Nicky (Elaine May) USA, 1976

16. Monster (Patty Jenkins) USA / Germany, 2003

17. My Life without Me (Isabel Coixet) Spain / Canada, 2003

18. Nathalie Granger (Marguerite Duras) France, 1972

19. Nuit et Jour (Night and Day) (Chantal Akerman) France / Belgium / Switzerland,1991

20. Peppermint - Frieden (Peppermint Freedom) (Marianne Rosenbaum) Germany, 1983

21. Petits arrangements avec les morts (Pascale Ferran) France, 1994

22. L’ Annulaire (The Ring Finger) (Diane Bertrand) France, 2005

23. Der Schlaf der Vernunft (The Sleep of Reason) (Ula Stöckl) Germany, 1984

24. Sleepwalk (Sara Driver) USA, 1986

25. Das Dritte Fenster (The Third Window) (Hanna Nordholt and Fritz Steingrobe) Germany, 1997 (short film)

(26. Valerie Flake (John Putch) USA, 1999)

27. Wanda (Barbara Loden) USA, 1970


Group A
28. Blue Steel (Kathryn Bigelow) USA, 1990

29. Gas, Food Lodging (Allison Anders) USA, 1992

30. Golden Eighties (Window Shopping) (Chantal Akerman) France /
Belgium, 1986

31. Männer... (Doris Dörrie) Germany, 1985

32. Orlando (Sally Potter) UK / Russia / France, 1992

33. Sink or Swim (Su Friedrich) USA, 1990

34. Moe no suzaku (Naomi Kawase) Japan, 1997

35. 3 Men and A Cradle (3 hommes et un couffin) (Coline Serreau)
France, 1985


Group A-
36. The Last Days of Chez Nous (Gillian Armstrong) Australia, 1992

37. My Father is Coming - Ein Bayer in New York (Monika Treut)
Germany, 1991

38. Office Killer (Cindy Sherman) USA, 1997

39. 2 Days in Paris (Julie Delpy) France / Germany, 2007

40. Women on Top (Fina Torres) USA, 2000


Group B+
41. The Night Porter (Il Portiere di notte) (Liliana Cavani), Italy,1974


These are the films in your list which I haven't seen:

1.Clémentine Tango (Caroline Roboh) France, 1983

2. My 20th Century (Az Én XX. századom) (Ildikó Enyedi) Hungary / Germany, 1989

3. A Tale of Vampire (Shimako Sato) UK, 1992

4. Short Encounters (Kira Muratova) USSR, 1967

5. You Are Not I (Sara Driver) USA, 1981 (short film)

6. El-Havi (The Street) (Dima El-Horr) Lebanon, 1997 (short film)

7. Smooth Talk (Joyce Chopra) USA, 1985

8. Strangers in Good Company (Cynthia Scott) Canada, 1990

9. Marianne and Juliane / The German Sisters (Die Bleierne Zeit)
(Magarethe Von Trotta) Germany, 1981

10. Three Sisters / Love and Fear (Paura e Amore / Fürchten und Lieben) (Magarethe Von Trotta) France / Italy / Germany, 1988

11. Sisters, or the Balance of Happiness (Schwestern oder Die Balance des Glücks) (Magarethe Von Trotta) Germany, 1979

12. Boxing Helena (Jennifer Chambers Lynch) USA, 1993

13. Summer Snow (Nu ren si shi) (Ann Hui) Hong Kong, 1995

14. Bedevil (Tracy Moffatt) Australia, 1993

15. Swept Away... by an Unusual Destiny in the Blue Sea of August (Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto) (Lina Wertmüller) Italy, 1974

16. Working Girls (Lizzie Borden) USA, 1986

17. Thank You and Goodnight (Jan Oxenberg) USA, 1991

18. L’ Adolescente (Jeanne Moreau) France, 1979

19. Toute une nuit (All Night Long) (Chantal Akerman) France / Belgium, 1982

20. A New Leaf (Elaine May) USA, 1971

21. Zur Sache, Schätzchen (May Spils) Germany, 1968

22. The Hitch-Hiker (Ida Lupino) USA, 1953

23. Heaven (Diane Keaton) USA, 1987

24. Peau d'homme coeur de bête (Skin of Man, Heart of Beast) (Hélène Angel) France, 1999

25. Broken Mirrors (Gebroken spiegels) (Marleen Gorris) Netherlands, 1984

26. Peppermint Soda (Diabolo menthe) (Diane Kurys) France, 1977

27. La Ciénaga, (Lucrecia Martel) Argentina, 2001

28. Neun Leben hat die Katze (The Cat Has Nine Lives) (Ula Stöckl) Germany, 1968

29. Sweetie (Jane Campion) Australia, 1989

30. Brève traversée (Brief Crossing) (Catherine Breillat) France, 2001

31. Mina Tannenbaum (Martine Dugowson) France, 1994

32. Shadow Magic (Xi yang jing) (Ann Hu – คนละคนกับ Ann Hui) China / Germany /Taiwan, 2000

33. The People in the House (Louis Bourque) Canada, 1994

34. Hra o jablko (The Apple Game) (Vera Chytilova) Czechslovakia, 1976

35. Innocence (Lucile Hadzihalilovic) France, 2004

36. Passionless Moments (Jane Campion) Australia, 1983 (short film)

37. Hour of the Star (A Hora da Estrela) (Suzana Amaral) Brazil, 1985

38. Chocolat (Claire Denis) France, 1988

39. Le livre de Marie (Anne-Marie Miéville) France, 1984

40. Hitlers Hitparade (Susanne Benze + Oliver Axe) Germany, 2003

41. Néa (Nelly Kaplan) France, 1976

42. Miss Mary (María Luisa Bemberg) Argentina / USA, 1986

43. a segment in Lumiere and Company (Helma Sanders-Brahms) France /Germany, 1995

44. The Girl (Eltávozott nap) (Márta Mészáros) Hungary, 1968

45. The Girls (Flickorna) (Mai Zetterling) Sweden, 1968

46. Sugar Cane Alley (Rue cases nègres) (Euzhan Palcy) France / Martinique,1983

47. Olivier, Olivier (Agnieszka Holland) France, 1992

Filmvirus said...

แก่เกินแกงเสียแล้วนี่เรา เจอโปรตัวจริงของ Valerie Flake มาทัก ขนาดหนังสือตัวเองแท้ ๆ ยังลืมไปได้

ถ้างั้นก็ขาดอีกเรื่อง ไม่ครบ 88

Filmvirus said...

เสริมให้ครบ 88 เรื่อง ขอเพิ่มเรื่อง In Betwen Days หนังแคนาดาหรือหนังอเมริกันของ So Yong Kim หาหนังเรื่องไหนที่ถ่ายทอดมุมมองของเด็กสาววัยแรกรักที่ดีกว่านี้ได้ยากมาก ๆ

สาวเกาหลี So Yong Kim ที่ทำหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก เคยแต่ทำหนังทดลอง และวีดีโออาร์ต และงานพวก Installation ฉายตามแกลเลอรี่ หาได้ยากจริง ๆที่คนทำหนังแนวทดลอง จะทำหนังเกี่ยวกับคนได้เข้าถึงคนขนาดนี้ John Cassavetes ก็เถอะน่า