10/15/11

ลำดับงาน บอรเฆส ใน bookvirus 08 เล่ม ‘หอสมุดแห่งบาเบล’

ลำดับงานเขียนของ บอรเฆส ใน bookvirus 08 เล่ม ‘หอสมุดแห่งบาเบล’
(Chronology of Borges’ Works)

ปิแอร์ เมอนาร์ด ผู้แต่ง กิโฮเต้ Pierre Menard, author of the Quixote (พฤษภา 1939)
ทฺเลิน อัคบาร์ และออร์บิส เทอร์เทียส Tlon, uqbar, orbis tertius (พฤษภา 1940)
วงวังซากปรัก The circular ruins (ธันวา 1940)
หอสมุดแห่งบาเบล Library of Babel (1941)
สวนแห่งทางแพร่ง Garden of the forking paths (1941)
ฟูเนสผู้ทรงจำ Funes the Memorious (มิถุนายน 1942)
คฤหาสถ์แห่งแอสเตอเรียน House of Asterion (พฤษภา 1947)
บอรเฆส กับข้าพเจ้า Borges and I (1960)

หลังจบงานมหกรรมหนังสือเดือนตุลาคมสักพัก สายส่งจะนำหนังสือไปวางจำหน่ายที่ร้านคิโนะคุนิยะ ร้านก็องดิดด์ และร้านบีทูเอสบางสาขาเท่านั้น (พิมพ์จำนวนจำกัด)

No comments: