5/22/11

สองราชินีแห่งวงการละครเวทีแสดงเดี่ยว I Sea : solo performance

พระจันทร์เสี้ยวการละครเสนอการแสดงชิ้นใหม่ เป็นการแสดงเดี่ยวของสองนักแสดงหญิง

I Sea : solo performanceการแสดงเดี่ยว โดย สินีนาฏ เกษประไพ และ ฟารีดา จิราพันธุ์

the sea, the bride, the bodymind and the reflection of bright and gloom

FLOTsam by Farida Jiraphan
ChANge by Sineenadh Keitprapai
I Sea เป็นผลงานการแสดงเดี่ยวรูปแบบ movement and body expression ของสองผู้กำกับและนักแสดงหญิงแห่งพระจันทร์เสี้ยวการละคร ฟารีดา จิราพันธุ์ นักแสดงหญิงมากฝีมือ และ สินีนาฏ เกษประไพ ศิลปินศิลปาธรหญิงคนแรกของเมืองไทย สินีนาฏและฟารีดาทำงานละครประเด็นผู้หญิงและการใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและ physical theatre มาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี

การแสดงชุด I Sea เริ่มต้นด้วยการหยิบยกภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมนำมาสะท้อนผ่านบทสนทนาของร่างกาย นำเสนอแนวความคิดที่มีต่อตัวตน การรับรู้ ร่างกายและการเดินทางภายในใจ

แสดงโดย
ฟารีดา จิราพันธุ์
นักแสดงหญิงมากความสามรถจากพระจันทร์เสี้ยวการละคร มีผลงานการแสดงหลากหลายรูปแบบและร่วมงานกับผู้กำกับหลายท่าน ผลงานการแสดงชิ้นล่าสุดคือละครสื่อผสมเรื่อง “ฟิน” (Fin : the Fetishism) และครั้งนี้เป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรก
สินีนาฏ เกษประไพ
นักแสดงและผู้กำกับ ศิลปินศิลปาธรสาขาการละครหญิงคนแรกของเมืองไทย ผู้มีประสบการณ์ทางการละครมาเกือบยี่สิบปี ปัจจุบันเป็นผู้กำกับของพระจันทร์เสี้ยวการละคร

ออกแบบและกำกับโดย
Flotsam – ฟารีดา จิราพันธุ์
Change – สินีนาฏ เกษประไพ

ร่วมสร้างสรรค์โดย
Motion graphic designer เตชิต จิโรภาสโกศล และ วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
Music โฆษิต สิงห์เฉลิม
Costume Designer กรินทร์ ใบไพศาล
Lighting & Technical Director ทวิทธิ์ เกษประไพ

แสดงวันที่ 22-26 มิถุนายน 2554 เวลา 20.00 น.
ที่ Crescent Moon space (สถาบันปรีดี พนมยยงค์ ซ.ทองหล่อ)
บัตร 300 บาท
จองบัตร โทร. 084 647 4783
www.CrescentMoonTheatre.com

การแสดงเดี่ยว โดย สินีนาฏ เกษประไพ และ ฟารีดา จิราพันธุ์

the sea, the bride, the bodymind and the reflection of bright and gloom

FLOTsam by Farida Jiraphan
ChANge by Sineenadh Keitprapai
I Sea เป็นผลงานการแสดงเดี่ยวรูปแบบ movement and body expression ของสองผู้กำกับและนักแสดงหญิงแห่งพระจันทร์เสี้ยวการละคร ฟารีดา จิราพันธุ์ นักแสดงหญิงมากฝีมือ และ สินีนาฏ เกษประไพ ศิลปินศิลปาธรหญิงคนแรกของเมืองไทย สินีนาฏและฟารีดาทำงานละครประเด็นผู้หญิงและการใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและ physical theatre มาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี

การแสดงชุด I Sea เริ่มต้นด้วยการหยิบยกภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมนำมาสะท้อนผ่านบทสนทนาของร่างกาย นำเสนอแนวความคิดที่มีต่อตัวตน การรับรู้ ร่างกายและการเดินทางภายในใจ

แสดงโดย
ฟารีดา จิราพันธุ์
นักแสดงหญิงมากความสามรถจากพระจันทร์เสี้ยวการละคร มีผลงานการแสดงหลากหลายรูปแบบและร่วมงานกับผู้กำกับหลายท่าน ผลงานการแสดงชิ้นล่าสุดคือละครสื่อผสมเรื่อง “ฟิน” (Fin : the Fetishism) และครั้งนี้เป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรก
สินีนาฏ เกษประไพ
นักแสดงและผู้กำกับ ศิลปินศิลปาธรสาขาการละครหญิงคนแรกของเมืองไทย ผู้มีประสบการณ์ทางการละครมาเกือบยี่สิบปี ปัจจุบันเป็นผู้กำกับของพระจันทร์เสี้ยวการละคร

ออกแบบและกำกับโดย
Flotsam – ฟารีดา จิราพันธุ์
Change – สินีนาฏ เกษประไพ

ร่วมสร้างสรรค์โดย
Motion graphic designer เตชิต จิโรภาสโกศล และ วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
Music โฆษิต สิงห์เฉลิม
Costume Designer กรินทร์ ใบไพศาล
Lighting & Technical Director ทวิทธิ์ เกษประไพ

แสดงวันที่ 22-26 มิถุนายน 2554 เวลา 20.00 น.
ที่ Crescent Moon space (สถาบันปรีดี พนมยยงค์ ซ.ทองหล่อ)
บัตร 300 บาท
จองบัตร โทร. 084 647 4783
www.CrescentMoonTheatre.com

No comments: