4/17/11

15/15 ฟิล์มเฟสติวัล Australia -Bangkok

ภาพวีดีโองาน 15/15 ฟิล์มเฟสติวัลนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ โครงการ "ปฏิบัติการหนังโดมิโน่" แต่เป็นโครงการที่ ฟิล์มไวรัส เคยจัด และอยากให้คนเข้าใจว่าสปิริตของหนังโดมิโน่ ไม่ใช่การทำหนังยาวที่มุ่งให้ทุกองค์ประกอบสมบูรณ์แบบ หากแต่กระตุ้นให้เกิดไอเดียอิสระฉีดกระโจน เช่นเดียวกับที่หนังในเทศกาล 15/15 บางเรื่องเคยทำได้
15/15 ฟิล์มเฟสติวัล Australia -Bangkok เทศกาลหนัง 15/15 ฟิล์มเฟสติวัล โดย ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) เคยเป็นเจ้าภาพฝ่ายไทย ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดประกวดหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที ที่ถ่ายทำขึ้นภายใน 15 ชั่วโมง เปิดรับซองโจทย์ที่ต้องใช้ในภาพยนตร์ในตอนเช้า กิจกรรมนี้จัดขึ้นไล่เลี่ยกันภายในวันเดียวกัน พร้อมกันหลายประเทศทั่วโลก

No comments: