11/21/09

อีแอบศิลปะ


ไม่แน่ใจว่าคำต่อไปนี้จริงเท็จแค่ไหน แต่ชอบรูปประโยคมากกว่าเนื้อความ

“ศิลปะวางตัวของมันอยู่ในที่ซ่อนเสมอ กล่าวคือถ้ามันได้ก่อเกิดขึ้นมาอย่าง ‘มีชีวิต’ มันก็จะแสดงตัวของมันออกมา ไม่ว่าจะก้าวไปอยู่ในกาละเทศะแบบใดก็ตาม”

สิงห์สนามหลวง
เนชั่นสุดสัปดาห์, 23 ตุลาคม 2552


(ภาพประกอบ-ดุจดาว วัฒนปกรณ์ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว)

No comments: